Fudżajra

02Mar09

Fudżajra – jeden z emiratów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Stolicą jest miasto Fudżajra. Jako jedyny z emiratów nie jest położony nad Zatoką Perską. Również jako jedyny emirat ma trzy różne granice z Omanem. Emirat Fudżajra jest atrakcyjnym miejscem turystycznym. W szczególności dla osób uprawiających nurkowanie lub snurkowanie.

Advertisements

Oficjalnym językiem jest arabski, ale angielski, hindi, perski, niemiecki oraz urdu są także często używane. Islam jest oficjalną religią w całych Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Większość ludzi to sunnici. Mniejszości religijne to hindusi, sikhowie oraz chrześcijanie. Dubaj jest jedynym emiratem, w którym znajdują się świątynie hinduistyczne oraz sikhów. W Meena Bazaar są świątynie Sziwy oraz Kriszny. Znajduje się tam także elektryczne krematorium prowadzone przez indyjskich uchodźców. Rząd wystosował ustawę o tolerancji wobec politeistów. W 2001 roku rozpoczęła się budowa kilku świątyń protestanckich i rzymsko-katolickich, finansowanych przez rząd na Jebel Ali.Imigracja

31Oct08

Imigracja do Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest bardzo duża. Świadczy o tym fakt, że w wielu miastach jest teraz więcej robotników z Indii, Bangladeszu, Pakistanu i Chin niż rdzennych mieszkańców kraju.


W mieście znajduje się wiele klubów i barów głównie przy hotelach. Kluby nie dołączone do hoteli, rezydencji lub nie posiadającego licencji klubu społecznego nie mogą sprzedawać alkoholu. Pomimo wczesnej pory zamykania takich klubów, około 3, nie narzekają one na niedobór klientów.


Zjednoczone Emiraty Arabskie, tak jak większość krajów arabskich, nie uznaje Izraela. Przez pewien czas zawieszone były stosunki dyplomatyczne z Egiptem. W latach 80. ubiegłego wieku widać było związki ZEA z krajami komunistycznymi, głównie z ZSRR i z Chinami. Dziś kraj jest szanowany na świecie, gdyż posiada duże złoża surowców strategicznych. W latach 90. ubiegłego stulecia nastąpiła zmiana kursu polityki zagranicznej i silne są związki dyplomatyczne z krajami Europy Zachodniej i USA.


Zdrowie

16Apr08

Obowiązkowe szczepienia:

  • brak wymagań

Szczepienia zalecane – przeciwko następującym chorobom:

  • wirusowe zapalenie wątroby typu A
  • wirusowe zapalenie wątroby typu B
  • tężec + błonica
  • choroba Heinego-Medina (inaczej: poliomyelitis)
  • dur brzuszny *
  • inne według zaleceń lekarza w bardzo rzadkich sytuacjach  *

w zależności od charakteru wycieczki i indywidualnych wskazań

Malaria:

  • nie występuje

Uwaga: zalecenia odnoszą się do dorosłych, zdrowych podróżników, zaszczepionych w dzieciństwie zgodnie z kalendarzem szczepień obowiązkowych. Zalecenia dla turystów z przewlekłymi schorzeniami, podróżujących kobiet w ciąży oraz dzieci mogą się różnić od przedstawionych. Wybór szczepień oraz sposobów profilaktyki malarii zależy od trasy i charakteru podróży, ale także od stanu zdrowia turysty oraz indywidualnych przeciwwskazań, dlatego powinien być ustalony podczas wizyty w specjalistycznej poradni na 6-8 tygodni przed wyjazdem.


Gospodarka

11Mar08

Jeszcze do końca lat pięćdziesiątych Zjednoczone Emiraty Arabskie znajdowały się w grupie najuboższych państw świata. Wówczas ludność zajmowała się głównie rybołówstwem, połowem pereł, hodowli zwierząt oraz handlu, np. przyprawami. Ich źródłem dochodu często także był przemyt, zwłaszcza złota do Indii.

Sytuacja zmieniła się diametralnie w momencie odkrycia na obszarze państwa złóż ropy naftowej oraz związany z nią gaz ziemny. Bogate zasoby tych dwóch surowców przyczyniły się do szybkiego rozwoju gospodarczego kraju. Wydobywa się je głównie w emiracie Abu Zabi (80%) oraz w Dubaju i Szardży.

Znaczna część pochodzi także z zasobów zlokalizowanych w Zatoce Perskiej. Są to złoża: Mubarraz, Umm asz- Szaif, Az- Zukkum. W pozyskiwaniu tego surowca zajmują 4 miejsce wśród państw azjatyckich, a 9 na świecie. Poza nimi znajdują się tu także jeszcze nie eksploatowane złoża rudy miedzi, chromu i manganu (emirat Adżman).

Przemysł jest dopiero w trakcie rozwoju. Ale już pośród starych zamków na wybrzeżu stoi rafineria ropy, zakłady skraplania gazu i produkcji nawozów, walcownia stali, huta aluminium, cementownie oraz fabryki innych materiałów budowlanych. W Dubaju działa także wielka stocznia remontowa. Rozbudowano także zakłady odsalania wody morskiej, które pomogły w rozszerzeniu obszarów rolniczych.

Rolnictwo, ze względu na złe warunki przyrodnicze, nie ma dużego znaczenia. Tereny upraw rolniczych znajdują się w rejonie wybrzeża na sztucznie nawadnianych polach. Stanowią one jedynie 0,5% powierzchni państwa. Ze zwierząt hoduje się tu kozy, owce, wielbłądy i bydło. Ważną dziedziną gospodarki nadal jest rybołówstwo. Przybrzeżne wody dostarczają około 100 tys. ton ryb i krewetek. Są to głównie tuńczyki, makrele, sardele, sardynki.

Coraz większe znaczenie odgrywa także turystyka. Nowoczesna infrastruktura, dobre połączenia komunikacyjne oraz nie wygórowane ceny skutecznie przyciągają turystów. Najczęściej odwiedzanymi ośrodkami są Dubaj, Abu Zabi oraz Szardża. Największym ośrodkiem turystyczno – rozrywkowym jest jednak Umm al- Kajwajn. Oferuje piękne plaże, kasyna oraz jest to jedyne miejsce w kraju, gdzie można sprzedawać alkohol.